II OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA MODY

Center for American & European Studies zaprasza do czynnego i biernego udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Mody.

Głównym założeniem II Kongresu Prawa Mody jest dyskusja na temat problematyki prawa mody w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w branży modowej (od marketingu, poprzez swoiste metody zatrudnienia, aż po polityki ochrony środowiska ograniczające działania firm modowych).

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?


Głównym założeniem Kongresu Prawa Mody jest dyskusja na temat problematyki prawa mody w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w branży modowej (od marketingu, poprzez swoiste metody zatrudnienia, aż po polityki ochrony środowiska ograniczające działania firm modowych).

Organizatorzy Kongresu Prawa Mody pragną poddać pod dyskusję mnogość palących kwestii związanych z prawem w branży mody, takich jak umowy licencyjne, prawa autorskie, ochrona znaków towarowych oraz aspekty prawne związane z produkcją i dystrybucją produktów modowych (odzieży i akcesoriów).

🗓️Kongres odbędzie się w sobotę 14 września 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

⏰Chcesz wystąpić z prezentacją na kongresie jako prelegent ? Zgłoś abstrakt swojej prezentacji do 3 września 2024 roku.

💻 Chcesz uczestniczyć w kongresie jako słuchacz ? Zarejestruj się do 5 września 2024 roku.

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:


✓ Prawo własności intelektualnej (w tym szczególności prawo autorskie i prawo znaków towarowych) w branży modowej
✓ Umowy i transakcje handlowe związane z przemysłem modowym (krajowe, jak i międzynarodowe)
✓ Prawo pracy i formy zatrudnienia w branży modowej
✓ Cła i podatki dotyczące podmiotów gospodarczych sprzedających odzież i akcesoria
✓ Trade dress – case studies
✓ Nowe wyzwania dla branży mody (m.in. sztuczna inteligencja, cyfryzacja i wirtualna rzeczywistość)
✓ Najciekawsze orzeczenia dotyczące “spraw modowych” i ich konsekwencje
✓ Etyczne zagadnienia produkcji odzieży (współczesna praca niewolnicza, praca dzieci, degradacja środowiska naturalnego, itd.)
✓ Zagadnienia związane z międzynarodowymi łańcuchami dostaw
✓ Prawne aspekty modelingu
✓ Branża mody a startupy i e-commerce

Zapoznaj się z innym artykułem: MUST-HAVE- LETNIE DODATKI I AKCESORIA NA SEZON 2024, link TUTAJ!!!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Więcej informacji o kongresie (w tym formularze rejestracji) znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/events/1332956447333065/?rdid=JGwwcxM6Q9HntDNC&share_url=https%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fshare%252FDvCcutPwKYKaHGX3%252F&ref=110

Materiały prasowe

Zapoznaj się z najnowszymi artykułami