NASZA MISJA AURIÈGE PARIS

Od 50 lat chronobiologia AURIÈGE PARIS jest prawdziwą paletą korzyści.

Za sprawą kompleksowego podejścia i towarzyszenia kobietom na co dzień, misją marki jest bycie rzeczywistym źródłem ich osobistego zadowolenia i niezależności.

Łącząc najnowsze osiągnięcia technologiczne z tym, co najlepsze w naturze, AURIÈGE PARIS pozwala kobietom poznawać siebie wciąż na nowo – oczywiście dzięki produktom do pielęgnacji skóry, które wpisują się w rytm pór roku, dnia, potrzeby i preferencje samych pań. Chronobiologia AURIÈGE PARIS jest jak chwila dla siebie, moment zatrzymania się, w którym znajdujemy czas na to, co najważniejsze.

Dzięki tej równowadze i osobistemu zadowoleniu, kobiety stają się piękniejsze, bardziej rozpromienione i spełnione. Wzmacniając ich pewność siebie , chronobiologia AURIÈGE PARIS przyczynia się do tego, by kobiety były bardziej widoczne w społeczeństwie i emanowały zadowoleniem i zaufaniem do siebie. Wolność i niezależność to wartości, jakie przyświecają marce AURIÈGE PARIS od momentu jej powstania w 1968 roku, a takimi kierują się wszystkie aktywne i niezależne kobiety.

To poprzez wszystkie kobiety coraz liczniej angażujące się i prowadzące własne firmy (myślimy tutaj o naszych klientkach, konsultantkach), AURIÈGE odpowiada na jedno z najbardziej kluczowych wyzwań współczesności – niezależność kobiet na płaszczyźnie osobistej, społecznej, kulturowej i fi nansowej. W AURIÈGE PARIS wierzymy, że społeczeństwo, które jest zrównoważone i dba o zadowolenie wszystkich, opiera się na uznaniu roli kobiet. Dlatego towarzyszymy im, dopasowując się do ich codziennego rytmu.

Pewniejsze siebie. Bardziej niezależne. Liczniejsze.

Auriège PARIS. Czas jest Kobietą.

Materiały prasowe

Film: Fashion& Style Emilia Wróbel